Reštaurovanie lustrov a lámp

<< 1 | 2 | 3 | 4

Reštaurovanie a opravy starožitných lustrov a svietidiel

- opravy elektrických častí

- výmena objímok / opravy starožitných objímok

- prekáblovanie svietidiel a lustrov

- opravy napájacích častí