Reštaurovanie lustrov a lámp

Reštaurovanie a opravy starožitných lustrov a svietidiel

- opravy elektrických častí

- výmena objímok / opravy starožitných objímok

- prekáblovanie svietidiel a lustrov

- opravy napájacích častí

Základná cena opravy je 50€ !