Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok (revízií) podľa STN 33 2000-6-61

Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok (revízií) podľa STN 33 2000-6-61