Príjmeme živnostníkov - elektrikárov na výpomocné a nárazové práce. Každý uchádzač musí mať výučný list, platné školenia a osvedčenia. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom nášho mailu.