Základný cenník elektroinštalačných prác - platný od 01.01.2019

Výkon práce M.J Cena v €
Demontáž svietidla 1ks 10€
Montáž jednoduchého svietidla 1ks 20€
Montáž stropného svietidla 1ks 29€
Demontáž zásuvky 3€  /  Montáž zásuvky 1ks 19€
Demontáž vypínača 3€  /  Montáž vypínača 1ks 19€
Montáž bytovej elektroskrinky a ističov / cena závisí od vybavenia _ od 90€
Diagnostika závady / zistenie poruchy na elektroinštalácii _ 25€
Montáž zrkadla do obkladu / keramika / porcelán / gresový obklad do 1m2 40€
Vŕtanie diery betón / železobetón / panel / 1ks 4€
Celková kontrola elektroinštalácie / meranie káblov / izol.odporu / uzemnenie / kontrola spojov / kontrola ističov / prvodného kábla / a.i. 1izb.byt 80€
Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane základného  materiálu 1izb.byt 1100€

V cenníku nie je zahrnutý materiál                                                                       

 

Dopravné náklady Mesto Mimo mesta
K cene sa pripočítavajú dopravné náklady 20€ 20€ + 1€/km
V centre mesta sa pripočítavajú aj ceny parkovného