Základný cenník elektroinštalačných prác - platný od 01.01.2018

Výkon práce M.J Cena v €
Demontáž svietidla 1ks 5€
Montáž jednoduchého svietidla 1ks 15€
Montáž stropného svietidla / závisí od velikosti a spôsobu uchytenia 1ks od 20€
Demontáž zásuvky 3€  /  Montáž zásuvky 1ks 10€
Demontáž vypínača 3€  /  Montáž vypínača 1ks 10€
Montáž bytovej elektroskrinky a ističov / cena závisí od vybavenia _ od 80€
Diagnostika závady / zistenie poruchy na elektroinštalácii _ 20€
Celková kontrola elektroinštalácie / meranie káblov / izol.odporu / uzemnenie / kontrola spojov / kontrola ističov / prvodného kábla / a.i. 1izb.byt 50€
Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie / cena je orientačná 2izb.byt od 1100€

V cenníku nie je zahrnutý materiál                                                                       

 

Dopravné náklady Mesto Mimo mesta
K cene sa pripočítavajú dopravné náklady 15€ 15€ + 1€/km
V centre mesta sa pripočítavajú aj ceny parkovného