Vyhorená kuchyňa od skratu v zásuvke vďaka neodbornej inštalácii

Vyhorená kuchyňa od skratu v zásuvke vďaka neodbornej inštalácii