Preťaženie okruhu spôsobilo toto.

Preťaženie okruhu spôsobilo toto.