Príčina požiaru - prívodný Al vodič.

Príčina požiaru - prívodný Al vodič.