Výmena starých a nefunkčných ističov

Výmena starých a nefunkčných ističov