Spálené staré vedenie v zásuvke

Spálené staré vedenie v zásuvke