Kompletné prekáblovanie a oprava objímok nádherného svietidla trvalo 3týždne

Kompletné prekáblovanie a oprava objímok nádherného svietidla trvalo 3týždne